Nový způsob řešení následků cévní mozkové příhody

Nový způsob řešení následků cévní mozkové příhody

Nový způsob řešení poškození mozku může pomoci lidem, kteří utrpěli poškození mozku následkem cévní mozkové příhody nebo jiného traumatu, a to i několik let poté. Vědci na Tel- Avivské univerzitě v Izraeli používali hyperbarickou kyslíkovou terapii (HBOT) u 74 pacientů tři roky po mrtvici, jejichž stav se již dlouhodobě nelepšil.

Tým lékařů předpokládal, že zvýšená hladina kyslíku v krvi by mohla oživit neaktivní neurony v mozcích u pacientů po mozkové příhodě. Zdálo se, že to funguje. Po dvou měsících hyperbarické kyslíkové terapie ukázaly obrázky mozku zvýšenou aktivitu v terapeutické skupině, ve srovnání s kontrolní skupinou bez terapie. Pacienti také vykazovali viditelná zlepšení, jako je snížení ochrnutí, zvýšení citlivosti a obnovené používání jazyka.

Zjištění, publikovaná v časopise PLOS ONE naznačují, že hyperbarická kyslíková terapie je nadějným řešením pro pacienty po události a dokonce i pro pacienty, u kterých se může zdát, že je na další terapii příliš pozdě. Studie sice nezahrnovala žádné účastníky s mozkovou příhodou starší než tři roky, ale vědci se domnívají, že by podobné výsledky viděli i u pacientů, u kterých se mozková příhoda vyskytla mnohem dříve.

„Tato zjištění zpochybňují původní předpoklady, protože nepochybně dokazují, že neuroplasticita může být stále aktivována měsíce a roky po akutním poranění mozku“ řekl Eshel Ben-Jacob, profesor na universitě v Tel-Avivu, který se také na studii podílel. („Neuroplasticitou“ se označuje schopnost mozku vytvářet nové neurony a budovat nové nervové dráhy.)

Zdá se, že hyperbarická kyslíková terapie pomáhá obnovit mozkovou aktivitu tím, že poskytuje mozkovým buňkám hlavní energetickou podporu. Mozek samozřejmě dostává kyslík z normálního dýchání, ale to zjevně nestačí k opravě poškození. Až dvacetinásobné množství kyslíku pomocí hyperbarické kyslíkové terapie, podle profesora Efratiho, aktivuje mozkové buňky do vysokorychlostního systému, obnovuje mozkové spojení a stimuluje neaktivní neurony.

Profesor Efrati a jeho kolegové v současné době testují hyperbarickou terapii u lidí s traumatickým poraněním mozku. Terapie může mít také místo při řešení časného stadia Alzheimerovy choroby a demence.

„Nyní rozumíme tomu, že mnoho poruch mozku souvisí s nedostatečným zásobováním mozku energií,“ uvedl Efrati ve své zprávě. „Hyperbarická kyslíková terapie by tak mohla takovéto metabolické abnormality napravit před ještě nástupem plné demence. Je to úžasný potenciál pro zotavení.“

Nový způsob řešení následků cévní mozkové příhody
Blog: Kyslíková terapie | Ilustrační obrázek k článku: Nový způsob řešení následků cévní mozkové příhody