Nadějné výsledky řešení Alzheimerovy choroby

Nadějné výsledky řešení Alzheimerovy choroby

Výzkumníci uvádějí, že hyperbarická kyslíková terapie může být přínosná při řešení Alzheimerovy choroby. Podle nové studie může HBOT zlepšit patologii Alzheimerovy choroby a snížit některé symptomy chování spojené s onemocněním. Nová studie z Tel Avivské univerzity ukazuje, že hyperbarická terapie kyslíkem může zmírnit příznaky pacientů s Alzheimerovou chorobou

Výsledek studie byl publikován v časopise Neurobiology of Aging.

Toto revoluční řešení Alzheimerovy choroby využívá hyperbarickou kyslíkovou komoru“ říká prof. Uri Ashery z Sagol School of Neuroscience společnosti TAU. „Nyní jsme poprvé ukázali, že hyperbarická kyslíková terapie může skutečně zlepšit patologii Alzheimerovy choroby a opravit deficity chování spojené s onemocněním. Podle výsledků studie snížila terapie patologii plaku o 40% a neuro-zánět o 40%“.

„Tento výzkum je nesmírně vzrušující, protože zkoumá novou terapii, která je příslibem řešení Alzheimerovy choroby,“ říká Prof. Ashery.

Pacienti, kteří podstoupí hyperbarickou kyslíkovou terapii dýchají čistý kyslík v přetlakové místnosti nebo komoře. V této komoře se tlak vzduchu zvýší na dvojnásobek normálního vzduchu. Za těchto podmínek se zvyšuje rozpustnost kyslíku v krvi a je transportována krevními cévami v celém těle. Přidaný kyslík stimuluje uvolňování růstových faktorů a kmenových buněk, které samy podporují hojení.

„Existují závažné klinické důsledky pro tento výzkum,“ říká Shapira, hlavní řešitel studie. „Hyperbarická terapie kyslíkem je dobře tolerovaná a bezpečná terapie používaná na klinikách po celém světě pro různé zdravotní stavy, včetně neurologických poruch. I když je zapotřebí dalšího výzkumu, který by objasnil základní příznivé mechanismy a zhodnotil její příznivé účinky v různých populacích pacientů s Alzheimerovou chorobou, má velký potenciál pro řešení Alzheimerovy choroby.

V této studii byly příznivé fyziologické účinky hyperbarické kyslíkové terapie přímo demonstrovány na mozkové tkáni postižené Alzheimerovou chorobou,“

říká Prof. Efrati. „Předpokládáme, že hlavní výzvou v lidském použití bude zahájení řešení v časných stádiích, než dojde ke ztrátě významného množství mozkové tkáně.“

Zdroj: AFTAU.

Nadějné výsledky řešení Alzheimerovy choroby
Blog: Kyslíková terapie | Ilustrační obrázek k článku: Nadějné výsledky řešení Alzheimerovy choroby